Bruk IV

Vi promenerar in på området och möts av skyltar som varnar för livsfara i form av öppna schakt, rasrisk och förorenat område. Byggnaderna är i extremt förfall och naturen tycks ha tagit över. Golven är täckta med vatten, bråte och mossa. Tegel har spruckit, vittrat och börjat lossna från väggarna. Tak, väggar och fönster har rasat eller slagits in, så varningsskylten var ej överflödig och det är med stor försiktighet som vi letar oss genom byggnaderna.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

Kontorsbyggnad I

Ytterligare ett osäkert kort, tänker vi, men tipset om ett stort övergivet fabriksområde känns trots allt som en värdig omväg. Vårt riktmärke för navigation skulle i detta fall vara en allmänt känd signaturbyggnad. Informationen kändes otydlig och tvetydig fram till dess att vi får syn på vad vi letat efter. Väl framme i skuggan av svampen finner vi dessvärre inget annat än en stor inhägnad jordplätt där dessa fabriker antagligen tidigare stått.

Vi ser oss omkring och funderar ett tag och får syn på någon typ av tegelbyggnad igenväxt av buskar och träd längst ut i hörnet av jordplätten. Byggnaden ser från utsidan inte allt för tilltygad ut, men när vi går närmare ser vi hur få av fönsterrutorna som är hela. Som en naturlig följd av vår kylskåpssmidighet promenerar vi runt på baksidan för att undvika dra uppmärksamhet till oss. Väl inne i byggnaden möts vi av en illa vandaliserad lobby, mängder av tomma nedklottrade och sönderslagna kontorsrum.

Förstörelsen är total.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

Bostadsområde I

Vi spankulerar in längs den tomma gatan för att ta oss en titt. Dörrar står på vid gavel och därför antar vi att denna plats kommer vara precis som alla välbesökta platser är, dvs. sönderslagna. När vi når den bortersta spetsen av gatan beger vi oss mot husen för att ta en bättre titt. Husen är helt tomma, ointressanta, kliniskt rena och dessutom i rätt bra skick, bortsett från ett garage som taket rasat in i.

Vi börjar känna stressen och förbereder oss på att åka iväg när vi får syn på någon typ av urklippt figur i ett av fönsterna på ett hus. Vid närmare undersökning finner vi att detta huset inte är tomt, ointressant och kliniskt rent. Huset har snarare stökats ner för kung och fosterland, för att sedan bara lämnas. Vi får intrycket att man plockat ut de viktigaste möblerna, kläderna och tillhörigheterna och sedan bara låtit resten ligga kvar. Helt klart intressant.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.